output_48c0L3.gif                                                                 logos

Завърши 66 Международна колоездачна обиколка на България | Finished 66th International Cycling Tour of Bulgaria

Официалната церемония по награждаването победителите на третия последен етап (Юг) се състоя пред завода за велосипеди "МАКСКОМ" в Пловдив, в 12:30'.
Присъства Министъра на Младежта и спорта господин Красен Кралев, господин Николай Бояджиев - изпълнителен директор на "МАКСКОМ", които са генерален спонсор на 66МКОБ.
Бяха наградени съответно победителите за етапа, бяха облечени лидерските фланелки - бяла, зелена и бяла на червени точки.
Тримата водачи в генералното класиране за 66 МКОБ Север и Юг. Бяха връчени купи и медали за лидерите в отборното класиране в 66 Международна колоездачна обиколка на България - Юг. Това бяха първи Колс, втори Минск и на трето място Български национален отбор.
По време на награждаването бяха връчени таблети с сим карти от спонсорите М-Тел на треньорите на български тимове.
Председателят на Български колоездачен съюз връчи почетни плакети на Министър Кралев и на Изпълнителния директор на "Макском".
Голямата изненада за закриването на 66 МКОБ бе новата придобивка на Български колоездачен съюз - чисто нов микробус от Пежо за нуждите на федерацията, важен елемент за отборите и федерацията, който ще помага за пътуване и провеждане на състезания.

The official award ceremony of the winners of the third final stage (South) took place at the MAXCOM bicycle factory in Plovdiv at 12:30.
The Minister of Youth and Sports, Mr. Krasen Kralev, Mr. Nikolay Boyadzhiev - Executive Director of MAXCOM, who are the general sponsor of 66MKB, attended.
The winners were respectively awarded for the stage, the jersey t-shirts - white, green and white on red points.
The three drivers in the overall ranking for 66 MCC North and South. Cups and medals were awarded to the leaders in the team's ranking at the 66th International Cycling Tour of Bulgaria - South. These were first Kols, second Minsk and third place Bulgarian national team.
During the award ceremony, sim cards were handed out by the M-Tel sponsors to the coaches of Bulgarian teams.
The President of the Bulgarian Cycling Union handed out honorary plaques to Minister Kralev and to the Executive Director of Makscom.
The great surprise for the 66 MCKC's closure was the new acquisition of the Bulgarian Cycling Union - a brand new Peugeot minibus for the federation's needs, an important element for the teams and the federation to help travel and conduct races.

Facebook comment