output_48c0L3.gif                                                                 logos

Начало на I.етап (Юг) на 66.МКОБ

Началото на I.етап (Юг) на 66.Международна колоездачна обиколка беше даден точно в 11.30' от общинската власт пред Община Елена. Граждани и гости на града приветстваха колоездачите и ги изпратиха към следващото място, което по програма е Ивайловград.