output_48c0L3.gif                                                                 logos

Начало на II.етап на 66.МКОБ

Началото беше обявено точно в 10.00' на главния площад пред Община Троян. Кметът на града, г-жа Донка Михайлова сложи отборните фланелки на участниците - победители в първите места от I.етап на МКОБ.

Facebook comment