output_48c0L3.gif                                                                 logos

Правилник на 66. МКОБ

ПРАВИЛНИК НА МЕЖДУНАРОДНА КОЛОЕЗДАЧНА ОБИКОЛКА
НА БЪЛГАРИЯ - СЕВЕР и ЮГ
1. ОРГАНИЗАТОРИ: Българският колоездачен съюз заедно с кметствата по отделните етапи организира Международна колоездачна обиколка на България, съгласно правилника на ЮСИ, която ще се проведе като две отделни състезания: МКОБ- Север от 03 до 05 Септември 2017г. и МКОБ- Юг от 07 до 09 Септември 2017г.(06 Септ. почивен ден).
Директор на състезанията: Веселин Михайлов, моб.тел: +359 879 595 324 и +359 885 550 585 , е-mail: bcu1902@gmail.com.

2. ВИД СЪСТЕЗАНИЕ: Състезанията са част от календара на Международен колоездачен съюз -Европа тур, клас 2.2 и точки се дават по чл.2.10.031 за ЮСИ индивидуална ранглиста на първите 10 състезатели в крайното генерално класиране, както следва: 40, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 3, 3, 3 и 7,3,1 точки съответно на първите трима състезатели за всеки етап/полутап. Отворено е за участие за състезатели категория мъже Елит и Под 23 г.
3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ: По чл.2.1.005, в състезанието могат да участват следните отбори: ЮСИ професионални континентални отбори на страната, ЮСИ континентални отбори, национални, регионални и клубни отбори. По чл.2.2.003, всеки отбор участва с минимум 4 и максимум 6 състезатели.
4. ЩАБ НА СЪСТЕЗАНИЕТО: Щаба на състезанията ще бъде отворен на 02 Септември 2017г. от 16:00 до 17:30ч. в гр. София хотел "РАМАДА" с адрес: гр. София 1202, бул. Княгиня Мария Луиза 131, за раздаване на състезателните номера и проверка на лисанси.
Среща с ръководителите на отборите, организирана по чл.1.2.087 от Правилника на ЮСИ, в присъствието на членовете на Съдийската колегия ще се състои в щаба на състезанията на 02.09.2017г. от 18:00 до 19:00ч.
5. НЕУТРАЛНИ КОЛИ: Ще бъдат 3 броя.
6. РАДИОСТАНЦИИ: Информацията за състезанията ще тече по радиостанциите на честота 146.537.5 Mhz. и 151.750 Mhz.
7. ИНЦИДЕНТИ В ПОСЛЕДНИТЕ 3 КИЛОМЕТРА: В случай на падане, спукване на гума или технически проблем в последните 3 км., състезателите ще бъдат кредитирани с времето на състезателите, в чиято група са се движили в момента на инцидента. Тяхното място ще бъде определено по реда в който практически са пресекли финалната линия. Ако в резултат на падане , състезател не може да пресече финала, той трябва да бъде класиран последен в етапа и да му се даде кредит времето на състезателите с които е бил по време на инцидента.
8. КОНТРОЛНО ВРЕМЕ: За етапи/полутапи до 150 км-10% от времето на победителя. За етапи между 150 и 200 км.-15% и за етапите над 200 км. - 20% от времето на победителя. В случай на извънредна ситуация - Съдийската колегия, след консултация с организаторите може да вземе друго решение според чл.2.6.032.
9. КЛАСИРАНЕ:

- НАЙ-ДОБРЕ ПРЕДСТАВИЛ СЕ МЛАД СЪСТЕЗАТЕЛ - състезатели родени след 01 Януари 1995г.
Определя се от ген. инд. класиране. Лидера в това класиране облича БЯЛА фланелка.

- НАЙ-ДОБЪР КАТЕРАЧ:
Класирането ще бъде от точките от всички изкачвания. Точките за категория са както следва
I кат. II кат. Ill кат.
1-ви-7 т. 1-ви-5 т. 1-ви-3 т.
2-ри-5 т. 2-ри-3 т. 2-ри-2 т.
3-ти-3 т. 3-ти-2 т. 3-ти-1 т.
4-ти-2 т. 4-ти-1 т.
5-ти-1 т.
Генералното класиране за Най-добър катерач ще е от сбора от точките от всички изкачвания (МКБО – Север – 5 бр и за МКБО – Юг – 6 бр) . Лидера в това класиране облича БЯЛА фланелка на червени точки. За да получи награда за ген. класиране, състезателят трябва да завърши цялото трасе на състезанието в рамките на контролното време по правилника. В случай на равенство в инд.ген.класиране за Най-добър катерач, се прилагат следните правила:
1. Брой на първи места в най-високата категория изкачвания.
2. Брой на първи места в следващата висока категория изкачвания и т.н.
3. Крайното индивидуално класиране по време.

- НАЙ-АКТИВЕН СЪСТЕЗАТЕЛ:
Прави се по сбора на точките от премиалните спринтове в етапите и полутапите (МКБО – Север – 8 бр. и за МКБО – Юг – 6 бр.), както следва за първите трима съответно 3, 2, 1т. Лидера в това класиране облича ЗЕЛЕНА фланелка. За да получи награда за ген. класиране, състезателят трябва да завърши цялото трасе на състезанието в рамките на контролното време по правилника. В случай на равенство в индивид ген. класиране за Най-активен състезател -се прилагат следните правила:

1. Брой победи в междинните спринтове за активност
2. Крайното индивидуално класиране по време.

- ЛИДЕР: След приключването на всеки етап, ЖЪЛТА фланелка се облича на първия състезател в ген. индивид. класиране. Ако двама или повече състезатели имат еднакво време в ген. инд. класиране, ще се прибави мястото което са заели за всеки етап и като краен критерии -ще се вземе предвид мястото в последния проведен етап.
10 . Отборното класиране за деня се прави, като се съберат 3-те най-добри времена от индив. класиране за всеки отбор. В случай на равенство, се взема пред вид сумата от местата на тримата най-добри състезатели за етапа. В случай на ново равенство, решаващо е мястото на най-добрия им състезател, за етапа. Генералното отборно класиране се прави, като се прибавят 3-те най-добри индивидуални времена, от всеки отбор от всички пробягани етапа. При равенство, се прилагат следните критерии:
1. брой на I места в отборното класиране за деня
2. брой на II места в отборното класиране за деня и т.н.
При ново равенство, се взима под внимание мястото на най-добрия състезател от отбора в крайното индивидуалното класиране. Отбор с по-малко от 3 състезатели, не участва в отб. класиране.
11. НАГРАДИ И ПРЕМИИ: По Правилника на ЮСИ ще бъдат раздадени следните суми в евро раздадени в лева (по курса на деня)
А/ При завършване на всеки етап:

Място EUR Място EUR Място EUR Място EUR
1 723 6 54 11 18 16 18
2 360 7 54 12 18 17 18
3 180 8 36 13 18 18 18
4 90 9 36 14 18 19 18
5 72 10 18 15 18 20 18
Обща сума за всеки етап = 1 803 евро

Б/ При завършване на всеки полуетап:
Място EUR Място EUR Място EUR Място EUR
1 540 6 49 11 12 16 12
2 273 7 41 12 12 17 12
3 135 8 28 13 12 18 12
4 69 9 28 14 12 19 12
5 54 10 12 15 12 20 12
Обща сума за всеки полуетап = 1 349 евро

В/ За генералното класиране на МКОБ - Север, наградният фонд е в размер на 50% от общата сума от всички етапи (включително полу-етапите), разпределена от 1 до 20 място. 7% от сумата от всички награди се удържа за фонд „Борба с допинга и здравословен спорт"

Място EUR Място EUR Място EUR Място EUR
1 1263 6 103 11 30 16 30
2 633 7 95 12 30 17 30
3 315 8 64 13 30 18 30
4 159 9 64 14 30 19 30
5 126 10 30 15 30 20 30
Обща сума за генералното инд.класиране = 3 152 евро

Г/ За генералното класиране на МКОБ - Юг, наградният фонд е в размер на 50% от общата сума от всички етапи (включително полу-етапите), разпределена от 1 до 20 място. 7% от сумата от всички награди се удържа за фонд „Борба с допинга и здравословен спорт"

Място EUR Място EUR Място EUR Място EUR
1 1085 6 81 11 27 16 27
2 540 7 81 12 27 17 27
3 270 8 54 13 27 18 27
4 135 9 54 14 27 19 27
5 108 10 27 15 27 20 27
Обща сума за генералното инд.класиране = 2 705 EUR

В/ За крайното класиране „Най-добре представил се млад състезател"-първият получава: 500.00 лева.
Д/ За крайното класиране „Най-добър катерач" първият получава: 500.00 лева.
Е/ За крайното класиране „Най-активен състезател" първият получава: 500.00 лева.

12. БОНИфИКАЦИИ: Бонификациите важат само за инд. ген. класиране и се дават на първите трима състезатели за завършване на всеки етап съответно 10,6 и 4 секунди и за полуетап са: 6, 4 и 2 секунди.
13. ДОПИНГ ТЕСТОВЕ: За допинг тестовете се прилага антидопинг правилника на ЮСИ и в допълнение правилата на националното законодателство. Допинг тестовете ще се състоят в Щаба на състезанието за всеки етап/полуетап. Номерата на състезателите за допинг тестовете ще са написани на дъска на финала.
14. НАГРАЖДАВАНЕ: След приключването на всеки от етапите/полуетапи, първите трима състезатели в етапа плюс победителите в класиранията за: Най-млад състезател, Най-добър катерач, Най-активен състезател както и Лидера в генералното класиране са длъжни до 10 минути след финала да се явят в екипи на определената за награждаване зона също така и в зоната за пресконференции. Всички състезатели са длъжни да присъстват на официалното откриване и закриване на състезанието.
15. НАКАЗАНИЯ: Както е указано по правилника на ЮСИ. Сумите от награди няма да се изплащат при неявяване на състезателя при връчването им.
16. РЕД И ДВИЖЕНИЕ В КОЛОНАТА: Всички коли в колоната се движат задължително в дясно. Лявото платно трябва да е свободно. Движението се ръководи от главния съдия. Всички допълнителни автомобили които придружават отборите ще получат NN с цвят червен ще се движат след края на колоната.
17. ДРУГИ: За всичко останало, което не е написано в този правилник, оторизирани да вземат решения са: директора на Обиколката, съдийската колегия и организатора. Всички решения трябва да са съобразени с правилника на ЮСИ.

Facebook comment